بازیگر

به کسی که به طور حرفه ایی یک نقش رو بازی کند که شاید هیچ اعتقادی به آن نداشته باشه هنرپیشه می گویند. به هر کس و هر طرف که نگاه میکنم می بینم همه ما بازیگر هستیم و برای دیگران نقش بازی میکنیم از چیزی های که خوش مان نمیاید وانمود می کنیم بهترین هستند و حرف هایی که می زنند که هیچ اعتقادی به انها نداریم ولی در کمال خونسردی طوری رفتار میکنیم که به ان حرف ها ایمان داریم ، در واقع ما فقط جسم هایی هستیم با افکار دیگران و دیگران نیز چنین هستند ما برای یک نفر نقش بازی می کنیم و آن یکی برای دیگری تا جایی که نه هدفی است نه شخصیتی ، یا کلا هدف از خلاقت خودش چیست !!؟ ... ولی شاید من قصد دارم خودم را فریب دهم !؟ پناه بر خدا این انسان چقدر دروغگو و بازیگر حرفه ای آفریده شده است بدون اینکه خودش بداند ، خودش را فریب می دهد ! اگر چنین باشد قصد من از نوشتن این کلمات این است که یک مسکنی باشد برای من و اینکه بدانم خود را نیز فریب ندهم و به خود دروغ نگویم باشد که با خود صادق باشم .

/ 1 نظر / 29 بازدید
maryam

Slm khobin Ishala hamkar mishim Dast az talash bar nadar