تحقیر

هیچ چیز بد تر از این نیست که همیشه نداشته هایت را به رخت بکشن و هر از چند گاهی بهت یاداوری کنند که پایت را از گلیمت دراز تر نکنی و اگر خدای نکرده یادت رفت انچنا تحقیر و کوچکت شمارند و چنان به زمین فولادین بکوبندت که دیگر توان برخواستن نداشته باشی که هیچ شاید برای همیشه زمین گیر شوی ! ولی این ظلم است در حق خودت و لطف در حق کسانی که چنین با تو رفتار می کنند باید عزمت را بیشتر کنی و تلاشت را دوچندان که فردا روزی دیگر است و خدا همان خدای دیروز پس هیچ وقت تسلیم نشو و بجنگ و راهی بیدا کن اگر پیدا نکردی حتما یکی بساز تا ثابت کنی که سکون و غیر ممکن توهمی بیش نیست ! انسان های بزرگ دنیا را می سازند و جاودانه خوهند ماند این تازه یک شروع است

/ 1 نظر / 33 بازدید
رها

کسایی رو که تحقیرم کردن از زندگیم شوت کردم بیرون [مغرور]