باران رحمت

باران از ضروریات تمدن است ،زیرا آب حتی بیش از نور آفتاب در پیدایش زندگی و پیشرفت آن تاثیر دارد. نبودش سبب خشک شدن و مرگ نواحی وسیعی می شود . باران رحمت خداست نوید بخش نشاط و زندگانی ، روح دمیدن به طبیعت بی جان ، روشنی چشم کشاورزی که شب و روز چشم به آسمان دوخته که شاید رحمتی حاصل شود و فقط چند هکتار کشاورزی دیمی برای تهیه  چند ماه علوفه دام خود ... ، مخصوصاً در جاهای که کم آبی و خشک سالی بیداد می کند.

ولی این نیمه ی خوش قصه ماست بارانی که بعد از 9 ماه خشکی این چنین روح طبیعت و انسان را به وجد می آورد نیمه دیگر آن راه بندان ، خسارات مالی است . بارانی که همه منتظر آن هستند این چنین می تازد که دانش آموز من به دلیل نبودن پل ارتباطی امتحانات دی ماه خود را از دست داده اند. وقتی هم هوا ابری می شود با باریدن و نباریدن آن کاری نداشته باشیم نصف کلاس از ترس نبود راه برگشت به خانه و کاشانه خود و نبود جایی که بعد از بند آمدن راه در انجا بمانند تا این اوقات را به سر ببرند و از تحصیل خود عقب نمانند غیبت می کنند .

 

 

/ 2 نظر / 58 بازدید
ابراهیم

سلام رفیق[گل] خیلی این وضعیت مدرسه شما رو دوست دارم. مثل دوران بچگی خودمه.[لبخند][گل] مشکلات هست و امکانات نیست.. ولی تو همین محدودیت ها باید معلم و دانش آموز با هم دوست باشن و استعدادها رو کشف کنن و شکوفا[گل]

زیتون

الکی میگه توی خیلی چیزا استعداد دارن .