آرزوها در گذر زمان

گاهی تمام فکرت درگیر یک مسئله ست ، هر چه بیشر بهش فکر کنی در آن زمان دست نیافتنی تر و خواستنی تر می شود و کم کم تبدیل به یک آرزوی زیبا می شود ، آرزو بد نیست آرزوها به آدمی امید مى دهند گذر زمان را راحت تر و سریع تر می کنند. همان طور که زمان می گذرد کم رنگ ترو ، کم رنگ ترو ، کم رنگ تر می شود تا جایی که دیگر یادت می رود همچین آرزوی داشتی ، بلاخره زمانش می رسد چیزی که روزی آرزو یش را داشتی دیگر برایت آرزو نیست چرا که بهش رسیدی ، آن وقت است از آرزوی که داشتی خنده ات می گیرد، می فهمی که آرزوی داشتنش بهتر از داشتنش است . گذر زمان همه چیز را تغییر می هد فکرو اندیشه ی مارا ، آرزو های مارا ، عادات مارا و ... می گویند گذر زمان همه چیز را عوض می کند در واقع این طور نیست زمان فقط صورت مسئله را تغییر می هد ، وگر نه همه چیز مثل قبل است بلکه فقط نگرش ما نسبت به گذشته تغییر می کند آن هم فقط بخاطر تجربیاتی است که در این مدت بدست آوردیم و هر تصمیم درست یا اشتباه ای که گرفته اقتضای آن زمان بوده و اگر باز زمان به عقب برگردد باز هم همان تصمیم را خواهیم گرفت زیرا این دیدی که اکنون به آن می نگریم در آن زمان این گونه نیست ! پس چیزی برأی تاسف خوردن وجود ندارد .

/ 1 نظر / 19 بازدید
زیتون

ما که والله اینجوری نیستیم چیزی رو که انقد ارزوشو داشتیم وقتی به دست میاریمش بهش نمیخندیم انقد بهش احترام میزاریم مثل یه چیز مقدس انقد بهش میچسبیم که دوباره ارزو نشه برامون نمیدونم اون نظر شماست اینم نظر من .