تولدم مبارک

سالیانی پیش در چنین روزی یعنی امروز ١۵ تیر سال ۶٨ قدم به این دنیای ناشناخته و زیبا گذاشتم و از ان روز ٢۵ سال میگذرد روزها و سال هایی که با یک چشم به هم زدن سپری شده اند و همچنان می گذرند ، تنها کسی هم که تا به حال بهم تبریک گفته همان کسی هست که انتظارش را داشتم و همیشه به فکرش بوده ام روزها و ساعت ها شاید او فکر کند که دیگر فراموشش کرده باشم ، خوشحالم که حالش خوب است و او نیز هنوز مرا از یاد خود محو نکرده و به خاطره ایی برایش تبدیل نشده ام دوست عزیز من ممنون دوستت دارم خیلی زیاد... تولدم مبارک

/ 1 نظر / 20 بازدید
ناشناس

اخی