شهریار
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ شهریار
آرشیو وبلاگ
      زیر سایه آفتاب () » دنیای مجازی :: ۱۳٩٥/۱٠/۱
» تونل درختی :: ۱۳٩٥/٢/۱٠
» ازدواج :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» پیروک ( آقاجون ) :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» تغییر :: ۱۳٩٤/۱۱/۱۱
» لیاقت :: ۱۳٩٤/۱۱/٩
» وصال :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» احساسات :: ۱۳٩٤/۱۱/۳
» روابط :: ۱۳٩٤/۱۱/۱
» پول مفت :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» دنیای مجازی :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» رفتن :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» کلیشه :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» خستگی :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
» تحقیر :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
» زمستان :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» دزد :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» بازیگر :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٢
» توکل به خدا :: ۱۳٩۳/۸/٢٩
» کمتر توسعه یافته یا محروم !!؟ :: ۱۳٩۳/٧/٧
» ابلاغ :: ۱۳٩۳/٧/۱
» کنکور آسان نیست :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» ارشد ٩٣ ( سوم شهریور ) :: ۱۳٩۳/٦/۱۸
» تولدم مبارک :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» برنامه ریزی :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» نصف راه :: ۱۳٩۳/۳/٩
» کنکور ٩۴ شروعی دوباره :: ۱۳٩۳/۳/٦
» برای بار دوم :: ۱۳٩۳/٢/٢۳
» ١٢ اردیبهشت روز معلم :: ۱۳٩۳/٢/۱٦
» دل ( واپس ، نگران ، هوره) :: ۱۳٩۳/٢/۱٠
» گاوی که زایید :: ۱۳٩۳/٢/٩
» یک سال گذشت :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
» سال نو :: ۱۳٩۳/۱/۱٢
» کشاورز :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
» سالی که بر من گذشت :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» افق :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» بازی :: ۱۳٩٢/۱٢/٤
» آرزوها در گذر زمان :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» خود اشتغالی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» باران رحمت :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» درماندن :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» مدل مو :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» بهانه ( عشق ) :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» فرش سپید ( ضرب المثل ) :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» اینجا ایران زرآباد :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» اعتراف :: ۱۳٩٢/۸/٧
» محرومیت !!؟ یا معصومیت :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» مهر ( ماه مدرسه ) :: ۱۳٩٢/٧/۱
» یک سرباز معلم :: ۱۳٩٢/٦/٢٧
» منابع ارشد :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» ارشد :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» بازگشت :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» رفتن :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» عزیزم :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» سربازی :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» همیشه دوستت دارم :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» اولین هدیه :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» آرزو :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» آلان یا قبلا :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» یکنواختی :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» عشق :: ۱۳٩٢/۳/٥
» رجب :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» مجاز :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» بازگشت به گذشته :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» خوشبختی !!؟ :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» سنت یا تعصب !؟ :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» دوست :: ۱۳٩٢/٢/۸
» دریا :: ۱۳٩٢/٢/٥
» چرا !!؟ :: ۱۳٩٢/٢/٥
» دلگیرم :: ۱۳٩٢/٢/۱
» یک روز خاص :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» یکی می خواد باهات حرف بزنه :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» یک رویا :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» مادر :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» اولین پست :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
مطالب اخیر دنیای مجازی تونل درختی ازدواج دهه فجری که جا ماند رفتن اولین ها بغض پیروک ( آقاجون ) تغییر لیاقت
کلمات کلیدی وبلاگ افکار و دلواپسی ها (۱۸) ازدواج (۱۳) تحصیل (۸) سربازی (٧) کار (٧) معلم (٦) خاطرات (٥) خودم (٥) انتخاب رشته (٢) کارشناسی ارشد (٢)
دوستان من نوشته های یک ذهن زیبا اینک منم زنی تنها در آستانه فصلی سرد( شیرین) عشق و سکوت کنار تو درگیر آرامشم ( غزل سپید ) ماهی لپ دار مشاوره خانواده پرتال زیگور طراح قالب